Sarvikallio 01/2022

24 x kiitos Tuusula ja sairaalaopetus!

On tullut aika kiittää kahdestakymmenestäneljästä vuodesta. Tulin Tuusulan kunnan Kalliomaan kouluun erityisluokanopettajaksi vuonna 1998. Vuodesta 2001 olen toiminut sairaalareksinä. Pitkään työrupeamaan on mahtunut lukematon määrä erilaisia työtehtäviä ja merkityksellisiä kohtaamisia.

Omaan ihmiskäsitykseeni sekä elämänasenteeseeni työskentely moniammatillisessa viitekehyksessä Kellokosken huippuammattilaisten kanssa on jättänyt merkityksellisimmän jäljen. Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa työskentely on opettanut paljon kohtaamisen merkityksestä sekä tulevaisuudenuskon luomisen tärkeydestä.

Olen saanut oman työni sisällä toimia muutoksen johtajana sekä toimintojen ja organisaatioiden kehittäjänä. Kaikki tämä arjen rinnalla tapahtuva työ on ruokkinut omaa ammatillisen kehittymisen tarvettani sekä intohimoa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten opetuksen ja monialaisemman tuen ratkaisuiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Rehtorin työ on yhdeltä osaltaan yksinäistä ja vertaisuuden löytäminen elintärkeää omalle työssä jaksamiselle. Sairaalaopetuksen piiristä minä löysin vertaisryhmän heti ensimmäisistä sairaalaopetuspäivistäni alkaen. Huomasin, että myös oman työpaikan ulkopuolella on ihmisiä, jotka tekevät samanlaista työtä – jakavat samat arvot ja tavoittelevat samoja asioita.

Tämän oivalluksen ansiosta sairaalaopetusverkostosta, muista sairaalaopetuksen rehtoreista ja vastuuopettajista tuli tärkein vertaisviitekehykseni oman työyhteisön rinnalle. Sain olla mukana luomassa sairaalaopetuksen nettisivustoa ja vertaisfoorumia ”Saikonet:iä” ajalla ennen sosiaalista mediaa. Myöhemmin tehtiin sairaalaopetukselle omat nettisivut ja monenmoista. Opetushallituksen ja -ministeriön koordinoimissa sairaalaopetuksen ja vaativan erityisen tuen hankkeissa sain olla mukana alusta lähtien. Palan matkaa toimin sairaalaopetusverkoston kehittämisryhmän puheenjohtajana.

Kaikki kehittäminen on tehty hyvässä yhteistyössä. Jokainen projekti, jossa olen saanut olla mukana on perustunut heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin parantamiseen. Oma panokseni on ollut osa kaikkien mukana olleiden panosta. Yhdessä olemme saaneet ja voineet tehdä merkittäviä ja merkityksellisiä asioita lapsille, jotka ansaitsevat tulla huomioiduksi ja nähdyiksi.

Kalliomaan koulun upeaa henkilökuntaa minulla tulee eniten ikävä. Yhteisön merkitys vaativassa työssä on korvaamaton. Kokemusten jakaminen tekee yhteisöstä yksilöitä vahvempia ja erilaisten aikuisten yhteenpelaaminen opettaa koululaisille konkreettisesti elämässä tarvittavia yhteistyön taitoja kaikkien kanssa.

Lähtööni ei liity mitään erityistä dramatiikkaa. Nuorena rehtorina ajattelin, että teen vielä pari vuotta Kalliomaata. Tai jatkan tuon projektin päättymiseen saakka. 24 vuotta vierähti. Työnohjaajakoulutuksen aikana tutustuin itseeni uudelleen. Matka oli opettavainen ja tunteikaskin.

Olen 50-vuotias ja minulla on vielä pitkälti työuraa jäljellä, jos Luoja elinpäiviä suo. Olen nauttinut suunnattomasti uusista haasteista työnohjaajana. Sain ensimmäisen apurahan taiteelliseen työhön ja viimeistelen parhaillaan Loimolan Voiman kakkosalbumia.

Aloitin podcastien teon 2020-luvun karjalaisuudesta sekä varsinaiskarjalan kielen ja kulttuurin alkeiden opettamisen – samoin teemaan liittyvät soivat oppitunnit ja luennot. Toisaalta olen aloittanut myös vaativan erityisen tuen coachina ja asiantuntijana Kanta-Hämeessä sekä kolumnistina Erityiskasvatuslehdessä. Hyppään tilkkutäkkimäiseen yrittäjyyteen intoa puhkuen ja kaikista kokemuksistani kiitollisena

Sydämelliset kiitokset Tuusulan kunnalle mahdollisuudesta tehdä tärkeää työtä perusopetuksen kiintoisimmalla paikalla!

Sairaalaopetusverkostolle erityiset tsemppi-kiitokset! Konsultatiivisen sairaalaopetuksen kansallinen kehittäminen on tärkein ja vaikuttavin yksittäinen vaativan erityisen tuen kehittämistoimi Suomessa tällä hetkellä. Seurantatutkimuksen liittäminen osaksi uusien toimintamuotojen vaikuttavuuden arviointia tulee pelastamaan syrjäytymiskierteessä olevia lasten ja nuorisopsykiatrian asiakkaita merkittävästi. Tulevien hyvinvointialueiden on ymmärettävä sairaalaopetuksen oleellinen merkitys osana lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Pandemian jälkihoito kestää 10 vuotta.

Rakkaat kiitokset Kalliomaan koulun henkilökunnalle vuosina 98-22 sekä HUS:in lasten- ja nuorisopsykiatrian huippuammattilaisille ylilääkäreistä laitoshuoltajiin!

Kiitollisena,

Mika Saatsi
sairaalareksi-evp.