Tarjoan opetus- ja opiskelijahuollon täydennyskoulutukseksi lukuvuodelle 21-22 kahden iltapäivän koulutuskokonaisuutta: ”ANNA MUN KAIKKI KESTÄÄ!” – psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret koulussa. Koulutus koostuu kahdesta kahden tunnin luennosta ja voidaan toteuttaa lähikoulutuksena, streamattavana hybridinä tai kokonaan etäkoulutuksena.

Ensimmäisen osa on luento: Mitä minun pitäisi ottaa huomioon? – psyykkisesti oireilevien oppilaiden kohtaaminen arjessa. Luennon tarkoituksena on esitellä ammatillisen kohtaamisen satunnaisia askeleita sairaalakoulun kokemuksellisesta viitekehyksestä sekä perustella koko koulun toimintakulttuurin ja oppilashuollon merkitystä haastavien oppilaiden kanssa työskennellessä. Tavoitteena on haastaa kuulija pohtimaan omia kokemuksiaan oppilaiden kohtaamisesta opetussuunnitelman hengessä sekä avartaa lasten- ja nuorisopsykiatrista tietämystä pedagogisesta ja oppilashuollollisesta näkökulmasta.

Toisen osan aluksi käydään yhdessä läpi luentopalaute sekä etukäteen lähetetyt ennakkokysymykset. Toiseen osaan kuuluu myös luento: Vuorovaikutus, osallisuus ja kunnioittavan kohtaamisen merkitys koulutyössä. Tiedätkö millainen vuorovaikuttaja olet? Kasvattajan tulisi aina heijastella luottamusta ja toimia peilinä erilaisille lapsille. Millaiseen peiliin lapsi katsoo sinun oppitunnillasi? Tukeeko koulumme kaikkien lasten osallisuutta? Onko koulumme kaikille vai melkein kaikille yhteinen koulu? Miten huomaan hiljaiset? Millaista auktoriteettiä heijastan? Mitä lapsi kohtaa sinut tavatessaan?

Paljon kysymyksiä, joista useimpiin vastaukset löytyvät omasta ja kouluyhteisön yhteisen todellisuuden peilistä. Luennon tarkoituksena on rohkaista kuulija peilin ääreen. Luennon jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle.

Tiedustelut ja lisätiedot sähköpostilla: mika.saatsi(at)gmail.com