Mika Saatsi

Olen 50-vuotias KM, erityisopettaja, sairaalareksi ja työnohjaaja (STOry). Työurani olen tehnyt vaativan erityispetuksen parissa, pääosin sairaalaopetuksessa. Muutos ja kehittäminen ovat tulleet tutuiksi. Kumpaankaan en ole koskaan väistellyt.

Taiteellinen työskentely on aina ollut oman arkeni vastinpari. Musiikki ja karjalainen kulttuuri ovat suuria rakkauksiani.

Asun Tuusulan Jokelassa.

CV

Työnohjaus ja koulutuspalvelut

Oman ammatillisuuteni ydin liittyy pitkäaikaiseen työskentelyyn vaativan erityisopetuksen viitekehyksessä. Viimeiset 22 vuotta olen työskennellyt sairaalakoulussa Tuusulan Kellokoskella. Noista vuosista 19 olen toiminut sairaalareksinä ja moniammatillisen työyhteisön esimiehenä. Koulun oppilaat ovat olleet lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita. Oman työni keskiössä on ollut monialainen yhteistyö psykiatrian, lastensuojelun sekä oppilashuollon eri tason toimijoiden ja perheiden kesken.

Kaikki ihmisten hyvinvointiin liittyvä kehittäminen, myyttien murtaminen sekä kouluttaminen paikallisesti ja valtakunnallisesti ovat olleet arkityöni rinnalla kiinnostuksen kohteina.

Vaikuttavaa ja merkityksellistä kehittämistyötä olen saanut tehdä mm. seuraavien tahojen kanssa: Tuusulan kunta ja KUUMA-kunnat, HYKS-alueen sote-yhteistyö sekä OPH ja OKM. Kalliomaan kouluni on kehittänyt ja toteuttanut monialaista konsultaatiotyötä alueen vaativan erityisen tuen viitekehyksessä jo yli 10 vuotta.

Elokuusta 2021 alkaen olen virkavapaalla omasta työstäni keskittyen etupäässä ryhmien työnohjaukseen, kouluttamiseen sekä työyhteisöjen ja johdon sparraamiseen. Oman työnohjaukseni viitekehykseen ja toimintamalleihin voit tarkemmin tutustua täältä.

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri ja erityisopettaja Joensuun yliopistosta. Työnohjaajakoulutuksen olen suorittanut vuosina 2019-2021 Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen HY+ koulutusohjelmassa.

Taiteellinen työskentely ja karjalainen kulttuurikasvatus

Työssäni olen nähnyt mitä musiikki saa parhaimmillaan aikaan, kun psyykkisesti oireilevat lapset löytävät itsensä ja toinen toisensa musiikin kautta. Olen työni rinnalla harrastanut musiikkia monipuolisesti ortodoksisesta kirkkomusiikista bluesin kautta hikirokkiin, punkkiin ja karjalankieliseen folkiin.

Karjalankielinen folk-yhtyeeni Loimolan Voima julkaisi debyyttialbuminsa (Ruttomužikan kyynäl) kesällä 20. Levy valittiin vuoden 2020 kansanmusiikkilevyksi Suomessa. Uhanalainen, kotoperäinen karjalan kieli tarvitsee puolestapuhujia sekä uusia kulttuurisia sytykkeitä pysyäkseen elävänä.

Olen valmistanut Tuusulan kunnan kulttuuritoimen taiteellisen apurahan tukemana ”Mie olen karjalane!” -kulttuurikasvatusoppitunnin (45 min) peruskouluun sekä laajemman ”Karjalaisen kulttuurin jatkumossa” -luennon (1,5 h). Molemmat kokonaisuudet ovat ns. soivia luentoja, jossa karjalankielinen musisointi kuljettaa tarinankerrontaa rajakarjalaisuudesta, karjalan kielestä ja kulttuurista.

Opetan varzinkarjalan (eteläkarjala) alkeita Tuusulan opistossa ja Karjalan liiton kielikursseilla sekä tuotan ja toteutan karjalan kieleen ja kulttuuriin liittyviä monipuolisia projekteja. Suistamon perinneseuran Uusi-Suistamo -podcast on yksi sellainen.

Yhteystiedot: